Koreanistika

Koreanistika – pogosta vprašanja in odgovori

Na Oddelku za azijske študije na Filozofski fakulteti lahko študentke in študenti na dodiplomski stopnji izberejo dvodisciplinarni program Kulture Vzhodne Azije – smer Koreanistika. V prihajajočem študijskem letu 2019/20 je ponovno razpisanih 15 mest za redni študij in 5 mest za izredni študij.

Ker je program razmeroma nov, vam v spodnjih vrsticah nudimo odgovore na nekatera pogostejša vprašanja. Za dodatna vprašanja nas lahko kontaktirate na koreaninlj@gmail.com.

Kaj pomeni, da je študijska smer dvodisciplinarna (dvopredmetna)?
Pri izbiri dvodisciplinarnega študija je obvezno izbrati še eno dvodisciplinarno smer. To je lahko katerikoli dvodisciplinarni študij na Filozofski fakulteti, razen Kulture Vzhodne Azije – smer Sinologija. Teh dveh študijskih smeri žal ni mogoče kombinirati, ker sta dve veji istega študijskega programa. Lahko se odločite za npr. dvodisciplinarno zgodovino, japonologijo, nemščino, anglistiko itn., ne morete pa se odločiti za kombinacijo enodisiplinarne psihologije in dvodisciplinarne koreanistike. Več o tem, kakšne možnosti so vam na voljo, lahko povprašate na informativnih dnevih, ali poiščete na spletni strani FF.
Koliko časa traja študij?
Študij Koreanistike traja tri leta. Študijski program se trenutno izvaja samo na dodiplomski stopnji. Po dokončanih študijskih obveznostih in uspešnemu zagovoru diplomskega dela, pridobite naziv dipl. kult. Vzh. Azije (UN) – smer Koreanistika. Trenutno v Sloveniji še ni mogoč študij magisterija.
Kakšne so omejitve za vpis?
Glede na razmerje razpisanih in zapolnjenih mest je Koreanistika poleg študijskih smeri Psihologija, Japonologija in Anglistika, najbolj priljubljena študijska smer na Filozofski fakulteti. Vsako leto je razpisanih 15 prostih mest za redni študij, ki pa ne zadostujejo povpraševanju.
Zato za omejitev vpisa veljajo splošni pogoji: 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 60 % uspeh pri splošni maturi. Za primerjavo: leta 2016/17 se je na 15 prostih mest prijavilo 22 kandidatov in minimum za sprejem je tako znašal 67 točk. Informativni izračun vam nudi Dijaski.net.
Ali je za študij potrebno predhodno znanje korejščine?
V Sloveniji je uradno učenje korejskega jezika možno le v okviru študija in tečajev, ki jih ponuja Oddelek za azijske študije na Univerzi v Ljubljani. Večina tistih, ki se odločijo za študij Koreanistike tako nima možnosti za predhodno učenje korejskega jezika. Zato je študij Koreanistike zasnovan tako, da se najprej naučite korejsko pisavo hangeul, kar pomeni, da vam ni treba skrbeti, tudi če ne znate korejščine.
Kaj lahko pričakujem od treh let študija?
Cilj študija ni samo spoznavanje nam oddaljenih kultur in jezika, pač pa tudi razvoj poglobljenega in kritičnega pristopa obravnavanih tem. Jezik je namreč orodje, ki nam pomaga odkrivati drugo kulturo, družbo in zgodovino. Z raziskovanjem teh spoznavamo predvsem samega sebe in svojo kulturo.
V treh letih študija se poleg jezikovnih predmetov Sodobna korejščina 1, 2 in 3, izvajajo tudi kulturološki predmeti, Korejska literatura 1 in 2, Korejska družba, Korejska zgodovina, Korejska tradicija, nudimo pa tudi gostujoča predavanja tujih akademikov, npr. Korejska umetnost, in posebna predavanja o aktualnih temah, s katerimi se soočamo tudi pri urah.
Kje lahko dobim študijski material?
Največ informacij o študijskem materialu, ki se bo uporabljal v določenem letniku, boste izvedeli na uvodnih predavanjih v prvih dneh oktobra. Največji strošek običajno predstavljajo učbeniki za jezikovne predmete, o katerih boste pred začetkom študijskega leta obveščeni po elektronski pošti. Dosedanji učbeniki so bili v korejskem in angleškem jeziku, za npr. Sodobna korejščina 1 se v letu 2018/19 uporablja učbenik Seoul University Korean 1A 1B (서울대 한국어 1A 1B).
 Povejte mi kaj več o študijskih izmenjavah, prosim.
Študij, s katerim se spoznavate, je povezan z nam oddaljeno kulturo, zato je priporočljivo, da določen čas namenite izmenjavi na eni izmed univerz, ki so partnerice Univerze v Ljubljani. Lahko se udeležite enomesečnih jezikovnih šol, ali pa se odločite za daljše izmenjave, ki trajajo en ali dva semestra.

  1. JUŽNA KOREJA

Letno se izmenjave udeleži od 5 do 10 študentk in študentov. Univerze, ki nudijo izmenjavo:

  • Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), Seul ali Global Campus Yongin
  • Chung-Ang University, Seul
  • Busan University of Foreign Studies, Busan
  • Hanbat National University, Daejeon
  • Keimyung University, Daegu
  • Kyungpook National University, Daegu
  • Yeungnam University, Daegu

Natančneje se o izmenjavah lahko seznanite na informativnih predavanjih, ki vsako leto potekajo na začetku študijskega leta. Izmenjava je primerna v drugem, tretjem letniku ali pa v času absolventskega staža. Obstaja možnost, da se vam določen del predmetov, opravljenih v tujini, prizna na domači univerzi, vendar to ne velja za jezikovne predmete. Poleg tega ne pozabite, da je študij Koreanistike dvodisciplinarni, zato morate biti pozorni na obveznosti, ki se od vas zahtevajo na drugi izbrani študijski smeri. Največ štejejo izkušnje, o katerih vam bodo več povedali člani Koreanističnega društva Dajeong (다정).

  1. PROGRAM CEEPUS

Prijavite se lahko tudi na izmenjavo na različnih univerzah v Evropi, ki prav tako nudijo študij Koreanistike. Obstaja tudi možnost štipendiranja. Več o tem si lahko preberete na uradni strani CEEPUS (stran je v angleškem jeziku).

Kakšni so kriteriji za uspešen zaključek študija?
Poleg uspešno opravljenih izpitnih obveznostih je pogoj za zaključek študija še avtorsko delo – diploma. Diplomsko temo lahko izberete sami, vsebinsko pa se mora dotikati vašega študija. Izbrano temo poglobljeno raziščete in jo kritično obravnavate. Diplomsko delo obsega približno 25–50 strani. Napisano je v slovenskem ali korejskem jeziku, izjemoma lahko tudi v angleškem. Obvezen je tudi povzetek v korejščini (3-4 strani), če je delo v slovenščini, in obratno. Temu sledi 15-minutna predstavitev v korejskem jeziku in zagovor v obliki odgovorov na vprašanja, ki vam jih zastavi tričlanska komisija. Odgovorite lahko v slovenščini. Več aktualnih informacij o diplomskem redu: DIPLOMSKI RED KOREANISTIKA.